Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant/ -ka

Nazwa Klienta: BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy
Nr Ref.: Praktyki studenckie
Miejsce: Warszawa

Kancelaria BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy oferuje od 1 lipca płatne praktyki

Obowiązki praktykanta:

- przygotowywanie opracowań z orzecznictwa oraz piśmiennictwa prawniczego na potrzeby opinii prawnych sporządzanych w kancelarii

- pomoc w sporządzaniu prostych projektów umów i pism procesowych

- załatwianie spraw związanych z działalnością kancelarii w sądach i urzędach - wsparcie pracowników biura kancelarii w zakresie czynności administracyjnych

Wymagania:

– student co najmniej 3 roku prawa;

– dyspozycyjność ok. 2,5 dnia na tydzień;

– znajomość języków angielskiego i francuskiego będzie dodatkowym atutem;

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV drogą mailową: bmsp@bmsp.com.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: Praktyki studenckie.


W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe, tj. np. imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu), przebieg dotychczasowego zatrudnienia itd.

Wysłanie CV (oraz ew. Listu motywacyjnego) jako odpowiedź na to ogłoszenie o pracę, będzie oznaczało, że wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w tych dokumentach dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, które Cię zainteresowało i zdecydowałeś zgłosić swoją kandydaturę.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś.

Dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem, do którego kierujesz swoją aplikację, jest BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Emilii Plater 10/48 00-669 Warszawa e-mail BMSP@BMSP.COM.PL dalej jako: BMSP.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BMSP w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w przekazanych nam przez Ciebie dokumentach, jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko, które Cię i postanowiłeś zgłosic swojąkandydaturęz. Poprzez wysłanie dokumentów w odpowiediz na ogłoszenie wyrażasz swoją zgodę. Decyzja co do tego, jakie dokumenty nam udostępnisz należy wyłącznie do Ciebie. W momencie, gdy zdecydujemy się zaprosić Cię do udziału w kolejnym etapie rekrutacji lub złożyć Ci ofertę zatrudnienia, a Ty nadal będziesz zainteresowany udziałem w rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe możemy ujawnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. właściciel portalu, za pośrednictwem którego zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji i za pośrednictwem którego otrzymamy Twoją aplikację, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której możemy się z Tobą kontaktować. Dodatkowo, dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby zaangażowane przez BMSP w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (tj. osoby zatrudnione w BMSP).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że przed jego zakończeniem wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe i zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz prawo do żądania od BMSP:

·         dostępu do Twoich danych osobowych,

·         ich sprostowania,

·         ich usunięcia lub

·         ograniczenia przetwarzania lub

·         wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także

·         prawo do przenoszenia danych. W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami pod adresem: BMSP@BMSP.COM.PL.

Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz także prawo do jej wycofania w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem BMSP@BMSP.COM.PL. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy w oparciu o tę zgodę zanim ją wycofałeś.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dobrowolny jest także Twój udział w rekrutacji. Podanie danych jest jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji z Twoim udziałem.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Termin składania aplikacji: 30.07.2018
Located in: Studenci
Reklama:
Najnowsze