Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant w Departamencie Prawnym i Wsparcia Regulacyjnego

Nazwa Klienta: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
Nr Ref.: 1
Województwo: woj. mazowieckie
Miejsce: Warszawa

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. jest liderem w świadczeniu usług doradztwa na rynkach walut, CFD, kontraktów terminowych i opcji. W tym czasie zyskał on reputację godnych zaufania maklerów i doradców inwestycyjnych, oferując Klientom połączenie eksperckiej wiedzy z doskonałą znajomością lokalnego rynku. Misją domu maklerskiego jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług stworzonych z myślą o sukcesie Klientów.

Praktykant w Departamencie Prawnym i Wsparcia Regulacyjnego

Opis stanowiska:

 1. wsparcie Departamentu Prawnego i Wsparcia Regulacyjnego w wykonywaniu bieżących obowiązków,
 2. opiniowanie wprowadzania do oferty Spółki nowych usług i produktów, w tym nowych funkcjonalności, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa,
 3. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych z kontrahentami oraz klientami Spółki,
 4. sporządzanie wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania organów Spółki,
 5. bieżące doradztwo prawne i konsultacje w szczególności w prawa rynku kapitałowego oraz prawa cywilnego,
 6. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 7. sporządzanie regulaminów prowadzonych akcji marketingowych, promocyjnych, w szczególności regulaminów konkursów na podstawie pełnych, dokładnych i wyczerpujących pisemnych założeń biznesowych przygotowanych przez właściwe jednostki organizacyjne,
 8. sporządzanie dodatkowej dokumentacji wynikającej z pracy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.

Wymagania:

 1. student II-III roku prawa,
 2. zainteresowanie zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, prawem handlowym, ochroną danych osobowych, prawem rynku kapitałowego i finansowego,
 3. umiejętność przygotowywania pism, umów i wewnętrznych aktów prawnych,
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 1. pracę w renomowanym domu maklerskim w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 2. samodzielność w działaniu pod nadzorem specjalistów,
 3. zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia,
 4. bieżący kontakt z rynkiem finansowym​.

Prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@tms.pl

W tytlu maile prosimy o umieszczenie „Praktykant w DPiWR”

TMS Brokers zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie w przyszłości, prosimy o dołączenie do aplikacji treści następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot, w szczególności w celu przedstawiania mi nowych ofert pracy, zapraszania do wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości mojego uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.”

 

Polityka prywatności

Niniejsza „Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.” (dalej „Polityka prywatności”) została przygotowana przez spółkę Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „Administrator”, „TMS Brokers”) i jest kierowana do kandydatów na pracowników TMS Brokers.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej „RODO”) poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych u Administratora.

 

 1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776.

 1. Jak skontaktować się z Administratorem?

W TMS Brokers powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@tms.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 276 62 42.

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy są Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, w szczególności w celu przedstawiania Państwu nowych ofert pracy, zapraszania Państwa do wzięcia udziału w rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości Państwa uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

Przetwarzanie danych w celach inne niż powyższe może odbywać się: (i) w oparciu o uzyskanie dodatkowej zgody, (ii) na podstawie obowiązującego prawa, lub (iii) gdy jest to zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (art. 6 ust. 4 RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach dostarczonych przez Państwa zawarte zostaną dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą one przetwarzane za Państwa zgodą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Jakie mają Państwo prawa w zakresie objętym Polityką prywatności?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

 1. Podanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 1. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane następującym odbiorcom: doradcom lub współpracownikom.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 1. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Termin składania aplikacji: 19.11.2019
Located in: Staże | Praktyki
Reklama:
Najnowsze