Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem” zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym” 2 kwietnia 2014 r. Aula Konferencyjna (Auditorium Maximum) Collegium Iuridicum Novum.

Konferencja ma na celu skonfrontowanie założeń instytucji dyskrecjonalności występującej w prawie administracyjnym z praktyką orzeczniczą w tym zakresie. Władza dyskrecjonalna pozwalająca na uzyskanie niezbędnej elastyczności w procesie stosowania prawa może jednocześnie prowadzić do arbitralności podejmowanych rozstrzygnięć. Przyznanie jej organom władzy wykonawczej, do jakich należą organy administracyjne, może budzić uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście ochrony praw jednostki, która szczególnie mocno jest akcentowana w prawie europejskim.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do dnia 1 marca 2014 r. na specjalnie uruchomiony serwis pocztowy: dyskrecjonalnosc.uam@gmail.com.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://dyskrecjonalnosc.blogspot.com/.

ZAPRASZAMY!

poniedziałek, 13 styczeń 2014 12:00

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSAKraków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji, będących studentami co najmniej II roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu. 

Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa. 

Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów z całej Polski, a w gronie jury zasiadają wybitne autorytety ze świata prawniczego. Prestiż konkursu podkreślają patronaty honorowe najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Ostateczny termin nadsyłania prac na adres mailowy Organizatora to 17 stycznia 2014 roku.

Partnerem Głównym Konkursu oraz fundatorem nagrody dla autora najlepszej glosy jest KKW - Kurek Kościółek Wójcik - Kancelaria Radców Prawnych.

Gala Finałowa odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2014 roku.

Regulamin, treść orzeczeń i więcej informacji znajdziesz na stronie: www.elsa.org.pl/glosa.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

poniedziałek, 13 styczeń 2014 11:00

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z kancelariami K&L Gates Jamka sp.k. oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy zapraszają do udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji.

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora przyjęliśmy praktyczną formułę Konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3-5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na napisaniu scenariusza mediacji do jednego z podanych przez organizatora stanów faktycznych z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego.

Podczas finału, który odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 roku w Warszawie uczestnicy pochodzący z trzech najlepszych drużyn prezentują swoje symulacje, a także biorą udział w warsztatach i uroczystej gali wręczenia nagród.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i książkowe.

Nagroda dla zwycięskiej drużyny to 5 tysięcy złotych!

Dodatkowe szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: www.elsa.org.pl/mistrzowie oraz na fanpage'u na facebook'u : https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku”, która odbędzie się 9 grudnia 2013r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-17:00, w Sali Refektarz w Collegium Wróblewskiego (budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Krakowie.

Szczegółowy plan konferencji wraz z tematami referatów: http://gih.tbsp.pl/wp-content/uploads/2013/12/Plan_9grudnia.pdf

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/481773725270352/

Strona Sekcji: www. http://www.gih.tbsp.pl/

Facebook Sekcji: https://www.facebook.com/gih.tbsp

Przedmiotem konferencji są zmiany polskiego prawa spółek spowodowane zmieniającymi się realiami – zarówno te już wprowadzone, planowane czy też tylko rozważane lub proponowane. Temat konferencji dotyczy klasycznego dla problematyki prawa konfliktu dwóch przeciwstawnych wartości, jakimi są stabilność prawa oraz jego elastyczność, dopasowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.  W zamyśle organizatorów, konferencja stać się ma forum dyskusji nad przeprowadzonymi oraz możliwymi nowelizacjami Kodeksu Spółek Handlowych (oraz ustaw szczególnych) dostosowującymi prawo spółek do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, a wynikającymi szczególnie z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii oraz odpowiadającymi na wyzwania stawiane przez kryzys gospodarczy.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką do wysłuchania referatów i zabrania głosu w dyskusji! Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i znakomitych prelegentów.

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego

TBSP UJ

Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ serdecznie zaprasza Studentów i Doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie.

I dzień (12 grudnia) – Auditorium Maximum (Sala Wystawowa A)

II dzień (13 grudnia) – Collegium Wróblewskiego (Sala Refektarz)

Celem konferencji jest przedstawienie wachlarza możliwości, jakie mogą stosować organy procesowe i strony, by wspomagać ustalenia faktyczne w postępowaniu karnym. Tematyka dowodów obejmuje ich rozwój, ewolucję, a także najnowsze tendencje w polskim procesie karnym.

Podczas Konferencji, która będzie miała wymiar ogólnopolski, prelegenci przedstawią zróżnicowane możliwości postępowania dowodowego, różnice oraz podobieństwa pomiędzy nimi, a także zastanowią się nad ujęciem owej różnorodności w świetle planowanej nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Referaty, które zostały zakwalifikowane do wygłoszenia, prezentują „nowy” sposób patrzenia na środki dowodowe w procesie karnym, ukazują aktualne dylematy, procedury i zabiegi, jakimi poddawane jest dowodzenie w postępowaniu karnym.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji zachęcamy do wzięcia udziału.Będzie to idealna okazja do wysłuchania wielu ciekawych kwestii, jak również zabrania głosu w późniejszej dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ

wtorek, 03 grudzień 2013 12:00

Case Study: Zielone budownictwo

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, działające na Politechnice Warszawskiej organizuje Case Study "Zielone budownictwo". Projekt będzie trwał dwa dni (tj. 10-11/XII/2013r.).

Celem projektu jest przybliżenie studentom tematyki dotyczącej “zielonego budownictwa”. Pokazanie różnych aspektów od strony dewelopera, marketingu, przez zarządzanie przy takich projektach do budownictwa/architektury.

Pierwszego dnia odbędzie się otwarty cykl wykładów wprowadzających uczestników w problematykę ekologicznego budownictwa i nie tylko. Drugiego dnia odbędzie się Case Study, w którym 3 osobowe zespoły zmierzą się z analizą danego przypadku i jego rozwiązaniem, co będzie doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce, wiedzy zdobytej na zajęciach. Na zakończenie jury złożone z ekspertów z branży, porówna efekty prac poszczególnych zespołów oraz wyłoni zwycięską drużynę.

Case Study „Zielone budownictwo”

10 – 11 grudnia 2013roku

 

10 grudnia godz. 16.30 - Uroczyste otwarcie

Prelekcje (wykłady otwarte)

                                       

11 grudnia godz. 16.30 – Case study

Wręczenie nagród

Miejsce: sala 437A w Gmachu Głównym PW

 

Patronat nad wydarzeniem objęli: dziekani wydziału Inżynierii Lądowej, Administracji i Nauk Społecznych, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, dlastudenta.pl, studentprawa.pl, Studencka Telewizja Internetowa TVPW oraz portal studencki polibuda.info

Zapraszamy studentów wszystkich warszawskich uczelni.

Dla zwycięzców cenne nagrody.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na drugi dzień na
www.kngn.wordpress.com/zielonebudownictwo/

Wszelkie pytania prosimy kierować na zielonebudownictwo@gmail.com

Informacje o prelegentach: www.facebook.com/kngnpw

czwartek, 28 listopad 2013 15:45

Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś całe życie

Ponad 100 uczelni wyższych z 43 miast Polski łączy siły, aby pomóc chorym na raka krwi. Blisko 200 młodych ludzi odpowiedziało na apel Fundacji DKMS i zorganizuje 11 i 12 grudnia 2013 roku Dni Dawcy Szpiku na swojej Alma Mater.

 

Ogólnopolska akcja rejestracji studentów w roku akademickim 2013/2014 odbędzie się pod hasłem Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie. Jest to kontynuacja projektu Studenci wspólnie przeciw białaczce, który zakończył się wielkim finałem w kwietniu tego roku gdzie na 50 uczelniach zarejestrowano niemal 6000 potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Druga edycja cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W październiku Fundacja DKMS zaprosiła lokalnych organizatorów akcji na trzydniową konferencję, w trakcie której zostali oni przygotowani do przeprowadzenia akcji na swoim terenie.

„To było niezwykłe doświadczenie. Zgromadziliśmy w jednym miejscu młodych, ambitnych i jednocześnie wrażliwych ludzi, którzy chcą dać z siebie więcej. – mówi Agata Maraszek Kierownik Dziau Rekrutacji Dawców – Jestem przekonana, że studenci swoim zapałem i chęcią zmiany świata na lepsze, pociągną za sobą ogromną grupę ludzi gotowych na świadomą rejestrację w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.”

W Polsce co godzinę ktoś kolejny dowiaduje się, że ma białaczkę. Chorują małe dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na nowe życie jest przeszczepienie komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety jest ciągle zbyt mało. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest pół miliona osób z czego ponad 390 tysięcy w bazie Fundacji DKMS.

Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo poważna decyzja podejmowana na całe życie. Rejestracja zajmuje chwilę, a pobranie 4ml krwi lub wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka nie boli. Kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może otrzymać telefon z informacją, że jest pacjent, któremu życie może uratować właśnie on/ona.

Projekt Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie ma również charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych aspektów projektu jest przekazanie wiedzy na temat:

 • problematyki dawstwa szpiku kostnego w Polsce,
 • bycia potencjalnym dawcą,
 • dojrzałości w momencie rejestracji jako potencjalny dawca.
 • Dzięki akcji Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie uda się pomóc kolejnym osobom walczącym z rakiem krwi.

  O Fundacji:

  Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit, od początku działalności przebadała i zarejestrowała ponad 390 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce. Ponad 800 osób podarowało już cząstkę siebie innym dając im tym samym szansę na nowe życie.

  Jako jedyna baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce, Fundacja DKMS posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą pałeczek do poboru wymazu z błony śluzowej. Ta innowacyjna metoda pozwala na samodzielne pobranie wymazu, z którego, tak jak z krwi, oznaczane są cechy zgodności tkankowej.

  Rejestracja potencjalnych dawców:

  Data: 11-12.12.2013
  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Akademia Leona Koźmińskiego

  Miejsce: Atrium w budynku D

  Adres: ul. Jagielońska 57/59, 03-301 Warszawa

  - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Miejsce: Hol główny

  Adres: Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

  - Akademia Obrony Narodowej

  Miejsce: Hol główny

  Adres: Al. Gen. A. Chruściela 102, 00-910 Warszawa

  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Miejsce: Gmach Główny SGH
  Adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

  - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  Miejsce: Hol główny
  Adres: ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa

  - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Obiekt 01
  Miejsce: Hol w budynku F, parter
  Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

  - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Miejsce: Łącznik pomiędzy budynkami A i C
  Adres: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

  - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Miejsce: sektor C, parter
  Adres: ul. Świeradowska 43, 03-543 Warszawa

  - Uniwersytet Warszawski

  Miejsce: Collegium Iuridicum II (korytarz poziom -1, 0)

  Adres: ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa

  - ALMAMER Szkoła Wyższa

  Miejsce: hol główny

  Adres: ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa
  Data: 11.12.2013

  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Miejsce: Hol główny (przy szatni), Auditorium Maximum, bud. nr 21
  Adres: ul. Wójcickiego 1/3, 01-938 Warszawa

  - Uniwersytet Warszawski
  Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW
  Adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
  Data: 12.12.2013

  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Miejsce: (przy szatni) Nowy Budynek
  Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

  Facebook - https://www.facebook.com/events/218816801575283/?ref=5

  środa, 27 listopad 2013 12:00

  Studencki Turniej Negocjacyjny

  Studencki Turniej Negocjacyjny jest corocznym, ogólnopolskim konkursem pozwalającym na szlifowanie umiejętności miękkich i technik negocjacyjnych wśród studentów, organizowanym przez Koło Naukowe "Negocjator" ze Szkoły Głównej Handlowej. Składa się z dwóch etapów - zimowych kwalifikacji organizowanych w czterech miastach Polski i wiosennego finału w Szkole Głównej Handlowej. W czasie Turnieju trzyosobowe drużyny rywalizują ze sobą, negocjując na podstawie otrzymanych przez organizatorów scenariuszy gry. Tegoroczna, XII już edycja, wskazuje na jego dużą skuteczność i popularność w środowiskach akademickich.

  Zapisy drużyn przyjmowane będą w dniach 15 XI - 29 XI 2013r., a dwudniowy Turniej odbędzie się 7 i 8 XII 2013 r. W celu wysłania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1Zss72Pb159182YZ2sGv3mIRfSQVn_pnAtTaprnCTNSY/viewform, a także o dołączenie CV członków drużyny.

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

  Konferencja „Rozwój branży elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności akademickiej. Czy uczelnia przygotowuje do „podbijania” świata?” zostanie poświęcona stanowi aktualnemu branży ze szczególnym uwzględnieniem współpracy uczelni z biznesem oraz aktywności własnej studentów.

  Podczas konferencji zostanie podjęta próba podsumowania stopnia realizacji strategii elektroenergetycznej dla Polski z uwzględnieniem opinii i wniosków z debat/konferencji COP19 w zakresie odpowiadającym tematowi głównemu.

  Prelegenci odniosą się także do jednego z aspektów edukacji, wskazywanego jako istotny zarówno przez środowisko akademickie jak i biznes, a mianowicie połączenia edukacji z potrzebami rynku.

  W tym kontekście zostanie przywołany przykład Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni aktywnie wspierającej rozwój studentów, zarówno poprzez wsparcie organizacyjne jak i merytoryczne m.in. naukowych kół studenckich. Dzięki pozytywnej atmosferze, akceptacji i zaangażowaniu pracowników naukowych studenci mają możliwość spotkania z wybitnymi przdstawicielami świata biznesu.

  Podczas konferencji zostaną zaprezentowane stanowiska Prelegentów odnośnie roli współpracy biznesu z uczelniami, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych programów dedykowanych studentom.

  W drugiej części konferencji studenci zaprezentują referaty nt. rozwoju branży elektroenergetycznej, a w szczególności OZE.

  Swoją obecnością zaszczyci nas m.in.:
  Profesor dr hab. Marek Wierzbowski Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno - Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji UW, Opiekun Koła,
  Piotr Szymanek, Wiceprezes Zarządu PGE,
  Jacek Szczęsny, Prezes Zarządu miesięcznika Ekologia i Rynek,
  Aleksander Grad, Prezes Zarządu PGE Atom i PGE AJ1,
  Maciej Bando, Wiceprezes URE,
  Mariusz Hildebrand, Prezes BiG InfoMonitor,
  Łukasz Dziekoński Marquerite Fund,
  Krzysztof Komorniczak, Prezes ECDDP.


  Miejsce: Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski.

  Data: 11.12.2013 r., g. 14.30 – 19.00.

  Konferencja ma charakter zamknięty i trzeba zapisać się na nią na mail konferencjaenergetyka@gmail.com

  9 grudnia 2013 roku odbędzie się drugie spotkanie w ramach Szkoły Prawa Własności Intelektualnej, które poprowadzi dr Grzegorz Tylec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. Dóbr osobistych prawa cywilnego jako niezależnej od prawa autorskiego podstawy ochrony interesów twórczych.

  Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/542654952475988/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1

  Reklama:
  Najnowsze