Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

poniedziałek, 12 listopad 2012 14:15

XLVI Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław ma zaszczyt organizować XLVI Walne Zebranie ELSA Poland w dn. 29.11 – 2.12.2012r. Jest to najbardziej prestiżowy projekt, jaki na szczeblu krajowym może zorganizować grupa lokalna. Najwyższa władza Stowarzyszenia, którą reprezentować będą najbardziej aktywni członkowie z 15 największych ośrodków akademickich
w Polsce, zbierze się w centrum Wrocławia i będzie obradowała przez cztery dni.

W trakcie ogólnopolskiego zjazdu, goście z całego kraju będą uczestniczyli w cyklach szkoleń w grupach roboczych, zawiązywanych na czas trwania Zebrania. Omówione zostaną bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz podsumowana jej dotychczasowa działalność. Szkolenia odbędą się w Instytucie Orientalistyki, sąsiadującym bezpośrednio z miejscem, w którym członkowie Stowarzyszenia będą nocować – Hostelem Wratislavia. Nie zabraknie również części socjalnej. W czwartek i piątek będziemy bawić się w takich miejscach jak Stardust i ETER.

Delegaci ELSA Poland będą obradować na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Sejmiku Wojewódzkim. Zdecydują oni o kierunku działań ELSA Poland
na najbliższe miesiące.

poniedziałek, 12 listopad 2012 10:25

Pokaz filmu ,,October Baby". WSTĘP WOLNY

ASK Soli Deo UW oraz Stowarzyszenie KoLiber zapraszają na jeden z premierowych pokazów głośnego filmu „October Baby”

Film opowiada o studentce college'u, która dowiaduje się, że nie tylko jest adoptowana, ale przetrwała aborcję jako dziecko. Chcąc dowiedzieć się o swojej przeszłości wraz z przyjaciółmi wyrusza w podróż po Ameryce, aby szukać swojej matki.

„October Baby” to obraz oparty na autentycznej historii Gianny Jessen. Matka Jassen, poddała się aborcji w jednej z klinik Planned Parenthood. Kobieta dostała do macicy zastrzyk z roztworem, zawierającym sól i substancje powodujące skurcze. Córka kobiety jednak nie tylko jakimś cudem nie umarła, ale będąc już uznana za nieżywą zaczęła płakać. W akcie urodzenia zapisano: „urodzona w trakcie aborcji”, a poniżej jest podpis lekarza, który tę aborcję przeprowadzał. W wieku 17 miesięcy Gianna został oddana pod opiekę zastępczej matce. Więcej o jej historii -> http://www.youtube.com/watch?v=NpOFcqrqBa0

Pokaz filmu „October Baby” na Uniwersytecie Warszawskim to pierwszy z cyklu specjalnych pokazów organizowanych przez Stowarzyszenie Koliber w ramach „Koliber dla Życia” oraz pierwsze z cyklu spotkań w ramach projektu ASK Soli Deo UW „Laboratorium Miłości”.

„Laboratorium Miłości” – sztandarowy projekt koła terenowego ASK „Soli Deo” UW, poruszający różne aspekty ludzkiej miłości, min. relacje damsko-męskie, samoakceptacja, miłość rodzicielska. Obejmuje cykl konferencji i warsztatów, na które w roli prelegentów zapraszane są zarówno osoby świeckie jak i duchowne. Projekt ma długoletnią tradycję (w tym roku organizowany jest po raz ósmy), a zapraszani goście i poruszane tematy co roku gromadzą w uniwersyteckich aulach setki studentów. Do tej pory gościliśmy min. ks. Piotra Pawlukiewicza, Macieja i Paulinę Kurzajewskich, Tomasza Zubilewicza, Michała Piekarę, Jacka Pulikowskiego, ks. Marka Dziewieckiego i Mirę Jankowską i wielu innych.

„Koliber dla Życia” to akcja Stowarzyszenia KoLiber na rzecz ochrony życia od poczęcia. Akcja ma na celu uświadomienie polskiego społeczeństwa na temat tego, czym jest aborcja, w jakich polskich placówkach medycznych jest ona dokonywana oraz jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci w Polsce. W ramach akcji organizowane są pokazy filmu „October Baby” w całej Polsce.

Patronat nad pokazem: Koło Naukowe "Ius et Civitas", Rebelya.pl, Studentprawa.pl
Patronat nad akcją "KoLiber dla życia" sprawują: Gość Niedzielny, PCh24, promama.pl Blogpress, Niezależna.pl

Czas i miejsce:

20:10 – 22:00, Aula Starego BUW-u, Uniwersytet Warszawski, 15 Listopad - Czwartek

poniedziałek, 12 listopad 2012 09:15

Poniedziałkowe Gry Negocjacyjne (Co dwa tygodnie)

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji zaprasza wszystkich zainteresowanych kolejną dawką umiejętności miękkich w praktyce na kolejne Poniedziałkowe Gry Negocjacyjne!

Zapraszamy serdecznie na autorski program gier negocjacyjnych mający na celu doskonalenie wśród studentów umiejętności prowadzenia negocjacji według wybranej strategii i korzystania z różnych taktyk negocjacyjnych. A dla tych, którzy nie wiedzą czym jest gra negocjacyjna - tworzy ona iluzję rzeczywistości, która wciąga graczy i pozwala utożsamić się ze swoją rolą i postawionym celem. Iluzje te mogą być odwzorowaniem prawdziwych sytuacji lub projekcją przyszłych wydarzeń, do których trzeba się przygotować. Każda gra ma swój zbiór reguł i zasad. Na potrzeby rozgrywki, negocjatorzy wcielają się w postacie scenariuszowe i dążą do osiągnięcia danego celu, mając na względzie priorytety i charakterystykę swojego bohatera.

Czas i miejsce:
- 12 listopada o godz. 20.00
- s.200, Budynek Zarządu Samorządu Studentów, Mały Dziedziniec, UW

środa, 31 sierpień 2016 13:11

Iain Morley „The art of Advocacy”

British Law Centre zaprasza na wykład pt. „The art of Advocacy”, który wygłosi Iain Morley QC (jeden z najsławniejszych szkoleniowców prawników na świecie i autor książki „Adwokat Diabła”). Wykład dotyczyć będzie tematyki szkolenia umiejętności prawnej.

Termin i miejsce: 16 września 2016 r., Sala Senatu w Pałacu Kazimierzowskim
Język wykładu: angielski

Liczba miejsc jest ogrpaniczona. Kliknij żeby się zarejestrować.

studentprawa.pl jest Patronem Medialnym wydarzenia.

wtorek, 30 sierpień 2016 11:14

Prawo amerykańskie na Łazarskim

Szkoły prawa obcego pozwalają na doskonalenie terminologii prawniczej, specjalistyczne przygotowanie językowe, poszerzenie horyzontów i pogłębienie wiedzy na temat systemów prawa w innych krajach. Współcześnie wiedza ta, w tym szczególnie dotycząca common law, staje się niezbędnym elementem warsztatu i kompetencji prawnika, który chce z powodzeniem współpracować w środowisku międzynarodowym.

Szkoły prawa obcego są kierowane nie tylko do ambitnych prawników. Z ich oferty chętnie korzysta także kadra managerska, operująca w biznesie w skali międzynarodowej. Obecnie w czasach globalizacji relacji biznesowych, specjalizacja w ramach jednego systemu prawnego często jest niewystarczająca. Zdaniem doradców zawodowych, szkoła prawa obcego, obok regularnych studiów prawniczych, może być fundamentem do rozwijania wiedzy i umiejętności nowoczesnego prawnika, zgodnie z rynkowym zapotrzebowaniem.

Pomysł uruchomienia Letniej Szkoły Prawa Amerykańskiego na Łazarskim zrodził się z kontaktów, jakie w 2014 r. nawiązał z uczelnią jeden z wykładowców – sędzia Thomas Spieczny. Doktor Dominika Harasimiuk, dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wspomina: „Sędzia Spieczny pamiętając o swoich polskich korzeniach, zwrócił się z propozycją współpracy do Uczelni Łazarskiego, jako jednej z wiodących w obszarze prawa w naszym kraju. Odwiedził nas dwukrotnie, wygłaszając w ciągu jednego z pobytów bardzo ciekawy cykl wykładów, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszej społeczności akademickiej. Postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał i kolejnym pomysłem była Letnia Szkoła Prawa Amerykańskiego, której pierwsza edycja odbyła się na przełomie czerwca i lipca tego roku”.

Różne porządki prawne

System prawa amerykańskiego różni się od naszego, kontynentalnego. Tzw. common law, opiera się przede wszystkim na działalności orzeczniczej sądów. Jak wskazuje dr Dominika Harasimiuk: „Sędziowie podejmując decyzję, tworzą precedensy, którymi związane są sądy orzekające w podobnych sprawach. Oczywiście muszą być one zgodne z Konstytucją USA. Ponadto, tym co różni systemy anglosaskie od kontynentalnego, jest niewielki stopień kodyfikacji, mimo istniejącego prawa stanowionego. Stąd każdy prawnik chcący rozwijać swoją karierę w amerykańskiej firmie, powinien zainwestować w dokształcenie się z zakresu lokalnego prawa. Jest to wiedza w tym wypadku bardzo przydatna, i co ważne, również podnosząca wartość w oczach obecnego lub potencjalnego pracodawcy”.

Sędzia i prokurator

W Letniej Szkole Prawa Amerykańskiego Łazarskiego wykładają prawnicy praktycy z wieloletnim stażem. Jednym z nich jest sędzia stanowy, drugim prokurator federalny. Dzięki temu słuchacze mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się jak system prawa amerykańskiego działa w rzeczywistości. Program dotyczył najważniejszych obszarów prawa amerykańskiego – prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, procedury cywilne i karne, prawo handlowe i gospodarcze. Uczestnicy szkoły wgłębiali się w zagadnienia odrębności common law od systemów europejskich, znaczenia orzecznictwa sądów amerykańskich oraz zasad wykonywania zawodów prawniczych w USA.

„Wykładowcy prowadzili zajęcia w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje, które byłby udostępnione słuchaczom. Dzięki temu, mogli podjąć próby zastosowania powszechnej na amerykańskich uniwersytetach tzw. metody sokratycznej. Opiera się ona na prowadzeniu dialogu między studentem a profesorem, uczenia się poprzez kazusy, umiejętności przedstawiania argumentacji, analizy stanów faktycznych, prób rozwiązania problemów”, podkreśla dr Dominika Harasimiuk.

Letnia Szkoła daje umiejętność spojrzenia na amerykańskie instytucje prawne z szerszej perspektywy. Tego rodzaju zajęcia - zdaniem dr Dominiki Harasimiuk - zawsze wzbogacają wiedzę: „Podstawową korzyścią, jaką wynieśli nasi słuchacze był bezpośredni kontakt z urzędującym sędzią amerykańskim oraz prokuratorem federalnym. Dzięki temu uczestnicy mogli się dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów związanych z ich codzienną pracą i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w USA. Poza tym, każdy kto chce pracować w międzynarodowych kancelariach prawnych, czy dużych korporacjach, powinien mieć świadomość, że może zetknąć się praktyce z prawem amerykańskim. Wiadomo, że szkoła letnia, obejmująca 40 godzin nie daje takiej wiedzy jak studia w Stanach Zjednoczonych. Mimo to jest dobrym punktem wyjścia do dalszego poszerzania wiedzy w tym obszarze. Polecam ją przede wszystkim prawnikom, którzy chcą pracować w kancelariach międzynarodowych, korporacjach, organizacjach międzynarodowych.”

W roku akademickim 2016/17 w ramach Szkół Prawa Obcego na Uczelni Łazarskiego planowane jest także uruchomienie Szkoły Prawa Francuskiego, Niemieckiego, Studium Prawa Rosyjskiego, jedynej w Polsce Szkoły Azjatyckiego Prawa Porównawczego i Programu International Legal Skills. Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/Szkoly-Praw-Obcych.

Warsaw Latin Convention, polsko – latynoamerykańska inicjatywa mająca na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych, społecznych i naukowych, wróciła z rewizyty w Chile, w ramach projektu krótkoterminowych wymian studenckich między Polską a Ameryką Łacińską.

Pracowite dwa tygodnie

 

W dniach 7 – 26.07.2016 roku polski zespół Warsaw Latin Convention, w ramach rewizyty pierwszej edycji projektu, odwiedził Santiago de Chile, Valparaiso, La Serenę i Coquimbo. Podczas dwutygodniowego pobytu w Chile, studenci Uniwersytetu Warszawskiego wzięli udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych chilijskiemu systemowi prawnemu, gospodarce, sprawom międzynarodowym i kulturze.
wlc 1

W pierwszym tygodniu spędzonym w Santiago de Chile, studenci wizytowali: Chilijski Sąd Najwyższy, Kongres w Valparaiso, Centrum Sprawiedliwości, Ambasadę RP w Santiago de Chile, Muzeum Historii Militarnej Chile i Przedstawicielstwo UE w Chile. W ciągu pięciu dni nie zabrakło spotkań ze znanymi postaciami ze świata polityki i sądownictwa. Wśród nich znaleźli się m.in.: Kandydat na prezydenta - Manuel Ossandon, były prezes Komisjii Spraw Międzynarodowych Kongresu Narodowego Chile - Jorge Tarud, Manuel Valderrama – sędzia Chilijskiego Sądu Najwyższego i Jenny Book – sędzia Sądu Odwoławczego w Santiago. Młodzi Polacy odbyli również interesujące rozmowy z Sekretarzem Generalnym UNASUR - Juanem Salazarem oraz wieloma politykami w chilijskim Kongresie (mającym siedzibę w Valparaiso). Aktualną sytuację ekonomiczną oraz polityczno – społeczną Chile nakreślili dr Hassan Akram oraz dr Simon Escoffier a kulturową część uzupełniła kolacja chilijska, gdzie podano dania typowe dla tego latynoamerykańskiego kraju.

W drugim tygodniu polscy studenci spotkali się z Konsulem Honorowym RP w La Serenie – Jaime Pozo Cisternasem oraz lokalnymi władzami: Uniwersytetu de La Serena i Liceum im. Gregorio Cordoveza. Członkowie Warsaw Latin Convention z przyjemnością zwiedzili Muzeum Minerałów imienia. naszego rodaka - Ignacego Domeyki - w La Serenie oraz Krzyż Trzeciego Tysiąclecia w Coquimbo ze świątynią z relikwiami św. Jana Pawła II.

Program spotkań i prelekcji zorganizował chilijski oddział Warsaw Latin Convention, składający się ze studentów Universidad de Chile i Pontifica Universidad Católica de Chile.

Rewizyta polskich studentów była następstwem pobytu chilijskich reprezentantów projektu Warsaw Latin Convention w Warszawie, w styczniu b.r. Uczestnicy mieli okazję brać udział m.in. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz dyskusji z prof. Danutą Hübner i Krzysztofem Zanussim. Poprowadzili również prezentację dla młodzieży w jednym z warszawskich liceów o kulturze własnego kraju.

Warsaw Latin Convention objęte jest patronatem honorowym Ambasady RP w Chile, Ambasady Chile w Polsce oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych.

wlc 2

Warsaw Latin Convention

Działalność Warsaw Latin Convention opiera się na trzech filarach:

  • ekonomicznym – promocja relacji gospodarczych między Polską a Ameryką Łacińską, promocja polskich produktów i gospodarki, wsparcie polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej;
  • społecznym – budowanie społecznej świadomości o relacjach polsko – latynoamerykańskich, promocja polskiej kultury w Ameryce łacińskiej i latynoamerykańskiej w Polsce, pieniężne wsparcie rozwoju edukacji w Ameryce Łacińskiej;
  • edukacyjnym – organizacja warsztatów dla polskich i latynoamerykańskich studentów o tematyce latynoamerykańskiej oraz promocja polskiej edukacji.

- Projekt jest bardzo interesującą inicjatywą, pokazującą ogromną chęć młodych ludzi do pogłębiania relacji polsko – latynoamerykańskich poprzez wymianę między studentami polskimi a studentami chilijskimi, programy edukacyjne i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla podopiecznych domów dziecka, wreszcie poprzez międzynarodowe konferencje naukowe – mówi o Warsaw Latin Convention Ambasador RP w Chile, Aleksandra Piątkowska.[1]

Osiągnięcia Warsaw Latin Convention

 

Niedawną inicjatywą, zakończoną dużym sukcesem, była konferencja Warsaw Latin Convention, która odbyła się w dniach 2-3.11.2015. W ciągu dwóch dni ponad 200 osób miało możliwość wzięcia udziału w około 30 panelach eksperckich i studencko – doktoranckich. Debaty uświetniła obecność znakomitych Gości a wśród nich dr Karolina Tetłak (WPiA UW, LLM Harvard), Ambasador Krzysztof Jacek Hinz, Radosław Smyk (Ambasada RP w Chile) czy Adam Najbar (firma Colian). Ważnym punktem były również warsztaty językowe dotyczące regionalizmów języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej, którego gośćmi byli Daniel del Rosal ze szkoły językowej El Sueño oraz Fabiola Cerrasco Garduño.

 


[1] Opinia wydana w Santiago, dnia 20.11.2015r.

piątek, 01 lipiec 2016 08:51

Law School on International Tax Law

Podczas gdy dla większości młodych ludzi lipiec jest miesiącem odpoczynku od nauki, dla grupy 34 studentów prawa z całej Europy początek wakacji będzie w tym roku oznaczał tydzień z prawem podatkowym w Krakowie. Co ich do tego skłoniło? Law School on International Tax Law!

Druga już edycja międzynarodowego projektu organizowanego przez krakowski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) to nie tylko okazja do przybliżenia młodym pasjonatom tej niezwykle ciekawej dziedziny prawa, lecz także do poszerzenia ich horyzontów. Law School on International Tax Law, dzięki swojemu umiędzynarodowieniu, jest bowiem również forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy studentami prawa z całej Europy – a wszystko to pod okiem polskich i europejskich ekspertów.

Organizatorzy tegorocznej edycji postawili sobie za cel przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z międzynarodowym prawem podatkowym. Kwestie takie jak odprowadzanie podatku za granicą czy wysokość stawki podatku od towaru i usług to tematy, które nie tracąc na swojej aktualności, wymagają niewątpliwie lepszego przybliżenia tym spośród młodych ludzi, którzy w przyszłości zamierzają zajmować się nimi profesjonalnie. Oczywiście oprócz wykładów i warsztatów w programie pojawi się bogata oferta socjalna, która umożliwi uczestnikom lepsze poznanie nie tylko prawa podatkowego, lecz także swoich rówieśników z różnych części Europy oraz samego Krakowa, który jest niejako trzydziestym piątym, dodatkowym uczestnikiem całego projektu. Na zakończenie projektu odbędzie się uroczysta gala, będąca zwieńczeniem wysiłku zarówno prelegentów, jak i samych uczestników, dla których spędzony w Krakowie tydzień będzie niewątpliwie intensywny.

Law School on International Tax Law to zatem nie tylko czysto naukowa konferencja – to również program, który dając możliwość spojrzenia na prawo podatkowe z innej perspektywy, jednocześnie poszerza horyzonty uczestników. Wszyscy oni wyjeżdżając z Krakowa, będą wiedzieć więcej o podatkach oraz o perspektywach dalszego rozwoju, które daje im ta dziedzina prawa – także na poziomie międzynarodowym. Realizuje to w pełni cele ELSA, jakimi są umożliwienie studentom i młodym prawnikom poznania innych kultur i systemów prawnych oraz kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową.

Warsaw Latin Convention, polsko – latynoamerykańska inicjatywa mająca na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych, społecznych i naukowych, jedzie z rewizytą do Chile w ramach projektu krótkoterminowych wymian studenckich między Polską a Ameryką Łacińską.

¡Polska w Chile!

 

Już 7 lipca 2016 roku polski zespół Warsaw Latin Convention, w ramach rewizyty pierwszej edycji projektu, odwiedzi Santiago de Chile. Podczas dwutygodniowego pobytu w Chile, studenci Uniwersytetu Warszawskiego wezmą udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych chilijskiej gospodarce, historii i kulturze. W programie przewidzianych jest wiele aktywności, w tym m.in.: wizyta w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Santiago i Kongresie Narodowym Chile, zwiedzanie Starego Miasta oraz Muzeum Pamięci i Praw Człowieka, uczestnictwo w warsztatach z prawa chilijskiego i poprowadzenie konferencji „Doing business in Poland” o rozpoczęciu biznesu w Polsce. Nad programem prelekcji czuwa oddział Warsaw Latin Convention składający się ze studentów Universidad de Chile i Pontifica Universidad Católica de Chile.

Rewizyta polskich studentów jest następstwem pobytu chilijskich reprezentantów projektu Warsaw Latin COnvention w Warszawie, w styczniu b.r. Uczestnicy mieli okazję brać udział m.in. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz dyskusji z prof. Danutą Hübner i Krzystofem Zanussim. Poprowadzili również prezentację dla młodzieży w jednym z warszawskich liceów o kulturze własnego kraju.

Warsaw Latin Convention objęte jest patronatem honorowym Ambasady RP w Chile, Ambasady Chile w Polsce oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Warsaw Latin Convention

Działalność Warsaw Latin Convention opiera się na trzech filarach:

  • ekonomicznym – promocja relacji gospodarczych między Polską a Ameryką Łacińską, promocja polskich produktów i gospodarki, wsparcie polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej;
  • społecznym – budowanie społecznej świadomości o relacjach polsko – latynoamerykańskich, promocja polskiej kultury w Ameryce łacińskiej i latynoamerykańskiej w Polsce, pieniężne wsparcie rozwoju edukacji w Ameryce Łacińskiej;
  • edukacyjnym – organizacja warsztatów dla polskich i latynoamerykańskich studentów o tematyce latynoamerykańskiej oraz promocja polskiej edukacji.

- Projekt jest bardzo interesującą inicjatywą, pokazującą ogromną chęć młodych ludzi do pogłębiania relacji polsko – latynoamerykańskich poprzez wymianę między studentami polskimi a studentami chilijskimi, programy edukacyjne i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla podopiecznych domów dziecka, wreszcie poprzez międzynarodowe konferencje naukowe – mówi o Warsaw Latin Convention Ambasador RP w Chile, Aleksandra Piątkowska.[1]

Osiągnięcia Warsaw Latin Convention

 

Niedawną inicjatywą, zakończoną dużym sukcesem, była konferencja Warsaw Latin Convention, która odbyła się w dniach 2-3.11.2015. W ciągu dwóch dni ponad 200 osób miało możliwość wzięcia udziału w około 30 panelach eksperckich i studencko – doktoranckich. Debaty uświetniła obecność znakomitych Gości a wśród nich dr Karolina Tetłak (WPiA UW, LLM Harvard), Ambasador Krzysztof Jacek Hinz, Radosław Smyk (Ambasada RP w Chile) czy Adam Najbar (firma Colian). Ważnym punktem były również warsztaty językowe dotyczące regionalizmów języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej, którego gośćmi byli Daniel del Rosal ze szkoły językowej El Sueño oraz Fabiola Cerrasco Garduño.

Więcej o Warsaw Latin Convention

Warsaw Latin Convention - inicjatywa studentów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego mająca na celu rozwój, wzmocnienie i utrzymanie długotrwałych relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską. To innowacyjna platforma dla przyszłych relacji polsko – latynoamerykańskich. W ramach projektu organizowane są konferencje naukowe, warsztaty i wydarzenia kulturalne, a jego trzonem jest program wymian krótkoterminowych pomiędzy studentamizuniwersytetówlatynoamerykańskich i polskich. Szczegóły dotyczące Warsaw Latin Convention można znaleźć na stronie internetowej: http://www.warsawlatinconvention.com oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/warsawlatinconvention .


[1] Opinia wydana w Santiago, dnia 20.11.2015r.

W czołówce Rankingu Wydziałów Prawa 2016 „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych znalazły się trzy warszawskie uczelnie. Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego zajął drugie miejsce na podium, za Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Na trzecim miejscu znalazł się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Pod względem jakości kształcenia oraz współpracy z zagranicą Łazarski jest w ścisłej czołówce, zajmując odpowiednio pierwszą i drugą lokatę.

W tym roku w Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” oceniono 15 najlepszych uczelni publicznych i 9 niepublicznych z całego kraju. W klasyfikacji uczelni niepublicznych Uczelnia Łazarskiego otrzymała w nim łącznie 19,7 pkt. ALK wyprzedziła ją jedynie o 0,9 pkt. osiągając wynik 20,6. Trzecie miejsce zajął SWPS Uniwersytet – 18,3.

Siła Wydziału – jakość kształcenia

W rankingu najwyżej punktowaną kategorią jest jakość kształcenia, w której poddano ocenie: zdawalność na aplikacje prawnicze, dostępność kadry naukowej, praktyka zawodowa, ocena wyróżniająca PKA oraz wykładowcy zawodowcy. Pod względem jakości kształcenia Uczelnia Łazarskiego jest liderem w Polsce wśród szkół niepublicznych. Jej Wydział Prawa z wynikiem 8,6 pkt., jest na pierwszym miejscu przed Akademią Leona Koźmińskiego (8,3 pkt.), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (7,8 pkt.).

Uzyskana łączna ocena uplasowała Uczelnię Łazarskiego przed takimi uczelniami publicznymi, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Rzeszowski.

— Na Łazarskim nasi wykładowcy są blisko studenta. Staramy się kształcić elitarnie, prowadzić bardziej indywidualne zajęcia. Nasi studenci uczą się rozwiązywać realne problemy. Młodzi ludzie pracują w małych grupach, tworzą indywidualne projekty pod czujnym okiem swoich tutorów, którzy opiekują się studentami już od pierwszego roku studiów — mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Współpraca z zagranicą – szkoły prawa górą

Po kątem współpracy z zagranicą oceniono: mobilność studentów i kadry, wielojęzyczność oraz szkoły prawa. W tej kategorii Uczelnia Łazarskiego (7,5 pkt.) uplasowała się na drugiej pozycji wśród szkół niepublicznych, za Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku (8,3 pkt.). W odniesieniu do szkół publicznych znalazła się w rankingu przed Uniwersytetem Łódzkim (7,1 pkt.). Ponadto Łazarski otrzymał maksymalną liczbę trzech punktów, dla kryterium szkół prawa obcego. Taką samą notę otrzymały jedynie trzy szkoły wyższe w Polsce: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Dotychczas na Łazarskim największą popularnością cieszą się, ze względu na swój wyjątkowy w skali kraju charakter, Studium Prawa Rosyjskiego oraz program International Legal Skills. W ramach uczelni funkcjonują także Szkoły Prawa Obcego: Francuskiego, Niemieckiego, Amerykańskiego oraz jedyna w Polsce Szkoła Azjatyckiego Prawa Porównawczego.

Natomiast pod względem kryterium wielojęzyczności Łazarski wypadł podobnie do Uniwersytetu Łódzkiego. Obie uczelnie otrzymały wynik 2,4 z maksymalnej liczby 3 punktów. W ramach tego kryterium oceniono: ile przedmiotów w języku obcym zostało uruchomionych w roku akademickim 2015/2016, czy istnieje obowiązek zaliczenia przedmiotu w języku obcym lub zaliczenia obcego języka prawniczego.

Potencjał naukowy

O wynikach rankingu w kategorii potencjał naukowy zdecydowały: awanse naukowe, liczba grantów zakończonych w 2015 r. oraz zdobyte uprawnienia. Odnoście potencjału naukowego, Uczelnia Łazarskiego znajduje się na czwartym miejscu w Polsce wśród uczelni niepublicznych, za SWPS Uniwersytet, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Krakowską Akademią im. Frycza Modrzewskiego.

Na Łazarskim pracują wykładowcy, którzy mają nie tylko stopnie naukowe, ale są też praktykami prawa: sędziami, prokuratorami, adwokatami, notariuszami lub radcami. Już od dwóch lat na Wydziale Prawa funkcjonuje program modułowy, który składa się z trzech części. Pierwsza to obowiązkowe przedmioty prawnicze, druga to pogłębiona nauka wybranych gałęzi prawa, trzecia to specjalizacja w konkretnych obszarach. Studenci prawa mają do wyboru aż 17 specjalizacji w tym m.in.: z prawa farmaceutycznego, medycznego, fuzji i przejęć, podatkowego, sportowego, lotniczego czy kryminalistyki. Specjalizacja pozwala zdobyć studentom Łazarskiego odpowiednie kompetencje i zostać fachowcem w unikalnych dziedzinach.

Wydział Prawa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju. Na bieżąco modyfikuje programy nauczania i nieustannie dba o wysoką jakość, kadrę naukową i praktyczny wymiar kształcenia. Znakomita większość wykładowców to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom najbardziej potrzebne umiejętności.

Tegoroczny ranking „Rzeczpospolitej” umacnia pozycję Wydziału Prawa wśród polskich uczelni. Pod względem badanych kryteriów możemy śmiało konkurować z uczelniami państwowymi. Cieszymy się z obecności w tak szacownym gronie najlepszych uczelni w Polsce. Otrzymane wyróżnienie traktujemy jako wyzwanie i motywację do wzmożonej pracy na rzecz budowania najlepszego Wydziału Prawa w Polsce — mówi dr Mieczysław Błoński.

 

W V edycji rankingu „Rzeczpospolitej” uwzględniono trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Każdej z kategorii przyporządkowano odpowiednio 14, 17 i 14 punktów. W rankingu wagi między poszczególnymi kategoriami rozłożono odpowiednio: 31, 38 i 31 punktów.

Najlepsze studenckie poradnie prawne

„Rzeczpospolita” przedstawiła także wyniki I rankingu Studenckich Poradni Prawnych, który został przygotowany we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Klinika prawa Uczelni Łazarskiego znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych studenckich poradni prawnych w kraju, obok Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Łazarskim poradnia funkcjonuje już od ponad 10 lat. Przyczynia się do zdobycia przez studentów cennego doświadczenia i umożliwia niesienie pomocy potrzebującym, w szczególności tym, którzy ze względu na ograniczone środki finansowe mają utrudniony dostęp do adwokata czy radcy prawnego.

W tym roku przy sekcji poradni Łazarskiego uruchomiono również Klinikę Mediacji, która prowadzi działalność pro bono na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji, w tym m.in. alternatywnych polubownych metod rozwiązywania sporów. Jej głównym celem jest promowanie nowej kultury rozwiązywania konfliktów oraz sporów.

środa, 18 maj 2016 11:44

Dzień Prawa na Łazarskim

W sobotę 21 maja już po raz piąty na Uczelni Łazarskiego odbędzie się „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”. Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy i konsultacji prawnej. Akcja jest częścią obchodów 100-lecia włączenia Mokotowa do Warszawy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Każdy kto wyznaczonego dnia pojawi się na uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 wraz z odpowiednimi dokumentami, będzie mógł liczyć na spotkanie ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Będą to pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, jego absolwenci, a także przedstawiciele kancelarii kooperujących z uczelnią. Dotychczas w ramach inicjatywy Uczelni Łazarskiego z pomocy skorzystało 1520 osób. W poprzednich latach porad prawnych udzieliło aż 91 specjalistów.

— Inicjatywy takie jak „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego” są bardzo istotnymi wydarzeniami w kalendarzu naszej uczelni. Jest to zarazem przejaw naszego zaangażowania w istotne kwestie społeczne, potrzeba pomocy innym, ale także dobry sposób na integrację
z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami
mówi Ewelina Milan, prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach eksperci podpowiedzą co zrobić w danej sytuacji, wyjaśnią zawiłości prawnej oraz poinformują jakie przysługują nam prawa, np. w zakresie skorzystania z adwokata z urzędu lub zwolnienia z opłat sądowych. Zaproszeni specjaliści pomogą nam rozwiązać zawiłości prawne z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, a także gospodarczego, karnego, prawa ochrony konsumentów czy prawa upadłości konsumenckiej.

— Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem i spotkaniem z prawnikami proszone są o zabranie potrzebnych dokumentów, jak np. umów, pism urzędowych czy aktów notarialnych, tak aby dany prawnik mógł rzetelnie zapoznać się ze sprawą — przypomina Gracjan Krupski, wiceprezes Fundacji Uczelni Łazarskiego.

Termin i miejsce:

21 maja 2016 r., sobota, godz. 9:30 - 14:00

Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43

Reklama:
Najnowsze