Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
piątek, 30 marzec 2012 08:19

Prezentacje – na studiach, w biznesie – jak robić to skutecznie? Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
© andres rodriguez - fotolia.com © andres rodriguez - fotolia.com

Jak przygotować prezentację?


Dobre przygotowanie prezentacji to jeden z czynników jej powodzenia. Zanim zaczniesz ją przygotowywać odpowiedź sobie na pytania:

 

 • Jakie są cele prezentacji, czyli czemu ona ma służyć?
 • Do czego mamy „dojść”?
 • Co dzięki niej ma się zmienić?
 • Który z celów jest najważniejszy?
 • Jaki tytuł będzie najlepiej oddawał główny cel prezentacji?
 • Jakie treści są w związku z tym najważniejsze?
 • Co słuchacze mają usłyszeć?
 • Co powinni zrozumieć?
 • Co powinni zapamiętać?
 • Czy związek treści i celów jest jasny i przejrzysty?
 • Jaka główna teza wynika z przygotowanych w ten sposób treści?

                    źródło: Winkler, Commichau, 2008

 

Jak utrzymać uwagę słuchaczy?

Według zasad przyswajania nowych treści osoba wygłaszająca wykład powinna:  
•    Przechodzić od informacji znanej do nieznanej (np. odwołując się do wcześniejszych doświadczeń),
•    Przechodzić od zagadnień prostych do bardziej złożonych,
•    Prezentować informacje od ogółu do szczegółu (przedstawiać dane stanowisko, potem je wyjaśniać).
•    Ujmować nowe informacje jako część większej całości.
•    Strukturalizować i porządkować materiał, np. podsumować treści po każdym zakończonym wątku.
•    Uwiarygodnić przekaz: np. pokazać źródła lub dane liczbowe.
                        (Kruszewski, 2002)

Zakończenie prezentacji - powinno być klamrą domykającą prezentację – jeżeli rozpoczęliśmy od przykładu, powróćmy do niego na koniec.

 

Najczęstsze błędy w prezentacjach

 

 • Brak dobrego przygotowania prezentacji
 • Uczenie się prezentacji na pamięć
 • Brak motywacji do mówienia
 • Negatywne nastawienie do słuchaczy
 • Nieumiejętne rozpoczęcie prezentacji
 • Czytanie prezentacji z kartki
 • Niepewność w mówieniu
 • Brak reakcji na komunikaty słuchaczy
 • Brak kontaktu wzrokowego ze słuchaczami
 • Niezwracanie się bezpośrednio do słuchaczy
 • Niewciągnięcie słuchaczy w tok swojego myślenia
 • Mówienie w sposób niezrozumiały dla słuchaczy
 • Mówienie w sposób nieciekawy dla słuchaczy
 • Nieargumentowanie swojej  wypowiedzi
 • Brak logiki w wypowiedzi
 • Brak podsumowania  prezentacji
 • Zbyt długa prezentacja
 • Nieczytelna prezentacja
 • Nieumiejętne udzielanie odpowiedzi na pytania

 

POWODZENIA!

Czytany 7265 razy
Reklama:
Najnowsze