Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

KOŁO NAUKOWE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO I HANDLOWEGO PRZY WSPARCIU CHADBOURNE&PARKE ZAPRASZA NA SPOTKANIE :

CHOICE OF LAW AND DISPUTE RESOLUTION CLAUSES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL AGREEMENTS

Spotkanie odbędzie się w dniu 05.03.2013 r. o godzinie 11.00 w Collegium Iuridicum IV (Wybrzeże Kościuszkowskie ) w sali 07

Spotkanie poprowadzi mecenas Sylwester Pieckowski

O prowadzącym:

Sylwester Pieckowski, International Partner kancelarii Chadbourne & Parke Warszawie. Adwokat, arbiter, mediator, kieruje praktyką procesową
i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów kancelarii. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Przewodniczącym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Mec. Pieckowski jest częstym prelegentem w kwestiach alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz arbitrażu międzynarodowego, a także w kwestiach amerykańskich uregulowań i prawa handlowego. Mec. Pieckowski został wielokrotnie wyróżniony przez Chambers Global oraz Chambers Europe w zakresie praktyki ds. rozwiązywania sporów, zwłaszcza za swoje osiągnięcia w zakresie mediacji i arbitrażu

Strona wydarzenia na fb:

http://www.facebook.com/events/372753976165496/?ref=22

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!

środa, 27 luty 2013 16:14

Konkurs Ratio Legis 2013 - III edycja

Po raz kolejny, mamy przyjemność zaprosić przyszłych prawników, studentki i studentów IV i V roku prawa, do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Ratio Legis”.

Ratio Legis 2013 to już trzecia edycja naszego konkursu.

Organizowane obecnie konkursy prawnicze mają przede wszystkim jeden cel: ocenić obowiązujące normy prawne i odpowiednio je zastosować. My pragniemy zachęcić Was do szerszego spojrzenia na prawo – rozumiane jako dziedzina nauki i życia społecznego. Chcemy bowiem, poprzez przyjętą formułę Konkursu, zachęcić studentów prawa do zidentyfikowania potrzeb i luk obowiązującego porządku prawnego. Zapraszamy Was do złożenia propozycji zmian i zgłoszenia nam Waszych postulatów legislacyjnych.

Interesuje nas przede wszystkim uzasadnienie proponowanych inicjatyw, bowiem ratio legis est anima legis. Uzasadnienie, które nie tylko pozwoli na przyznanie nagrody albo wyróżnienia w Konkursie, ale także będzie w stanie przekonać „racjonalnego ustawodawcę” do implikowania Waszych propozycji.

Cel postawiony przed Wami jest niewątpliwie ambitny i wymaga ugruntowanej wiedzy oraz świadomości prawnej. Poprzednie edycje Konkursu potwierdziły, że jesteście w stanie sprostać postawionym wymaganiom. Poszukujemy pasjonatów – ekspertów w danej dziedzinie, o doskonałym zmyśle zawodowym i wyczuciu biznesowym. Poszukujemy studentów znających zasady techniki legislacyjnej oraz sprawnie posługujących się regułami składni i semantyki języka polskiego.

Mamy nadzieję, że trzecia edycja utwierdzi nas w przekonaniu o słuszności organizowania takich przedsięwzięć. Zapraszamy.

Szanowni Państwo!

18 i 19 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się III konferencja o cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwie z udziałem najlepszy prawników, specjalistów branży IT zajmujących się bezpieczeństwem oraz przedstawicieli agend rządowych. Jest to jedno z największych w Polsce spotkań prawników z informatykami, którzy rozmawiają o cyberbezpieczeństwie. Organizatorem spotkania jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, którego Opiekunem jest prof. dr hab. Andrzej Adamski - wybitny znawca przedmiotowej tematyki.

Honorowy Patronat nad naszą konferencją objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pan dr Rafał W. Wiewiórowski - który osobiście wygłosi prelekcję zatytułowaną „Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych w świecie smartfonów i innych urządzeń mobilnych”.

Patronem Honorowym wydarzenia jest również Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Do 4 marca studenci zainteresowani wzięciem udziału w konfernecji w charakterze prelegentów mogą zgłaszać propozycje swoich referatów, które będzie można wygłosić podczas drugiego dnia konferencji. Szczegóły na temat wymogów zwiazanych z referatami znajdują się tutaj.

Konferencja jest kierowana w szczególności do przedsiębiorców, instytucji i agend rządowych - wszystkich tych podmiotów, które coraz częściej swoją działalność prowadzą za pośrednictwem internetu. Jeśli są Państwo zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa, najnowszych standardów i systemów związanych z dbałością o cyberbezpieczeństwo nie tylko własne, to uprzejmie zapraszamy! Będziemy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych granic działalności w internecie, stosowania nowoczesnych rozwiązań w celach niekoniecznie zgodnych z prawem przez pracodawców, najnowszych trendach panujących wśród cyberprzestępców oraz metodach zwalczania i unikania zagrożeń czyhających w sieci. Zaplanowane wystąpienia to między innymi:

 • Należyta staranność w cyberprzestrzeni (dr Joanna Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Botnet a prawo karne (prof. dr hab. Andrzej Adamski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
 • Wszystko co chcielibyście wiedzieć o botnecie, a baliście się zapytać (Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
 • Dozwolone granice kontratypu kontroli pracownika przez pracodawcę przy zastosowaniu nowoczesnych technik inwigilacji (apl. adw. Grzegorz Grupa z Kancelarii Adwokackiej Henclewski & Wyjatek)
 • Atak i co dalej? – zarządzanie incydentem zgodnie z ISO27035 (p. Przemysław Krejza ze Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej)
 • Jak pracują hackerzy? Praktyczny pokaz ataku „wykradania” informacji przez internet. (p. Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl)

 • W związku z pierszym panelem konfernecji dotyczacym botnetów ogłaszamy konkurs! Dla osoby, która do 28 lutego przyśle na adres mailowy atakisieciowe@stud.umk.pl najciekawsze pytanie na temat botnetu wygra Kopernika na USB o pojemności 4GB widocznego obok! Jeśli więc mąci Wam w głowach tematyka botnetów, nie rozumiecie do końca mechanizmów związanych z ich działaniem albo ciekawią Was jakieś szczególne aspekty prawne związane z botnetami, odpowiedzialnością za bycie właścicielem komputera-zombie lub czymkolwiek innym - ten konkurs jest dla Was! Na najciekawsze pytania odpowiedzi usłyszycie na konferencji!

  Szczegółowy program oraz abstrakty wystąpień prelegentów dostępne są na stronie www.atakisieciowe.umk.pl

  Uwaga! Konferencja ma charakter zamknięty i aby wziąć w niej udział należy uprzednio się zarejestrować za pośrednictwem w/w strony www.

  Katedra Postępowania Karnego UJ wraz z Sekcją Postępowania Karnego TBSP UJ ma przyjemność zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Karnoprocesową „Proces karny a Konstytucja”, która odbędzie się 15-17 marca 2013 roku w Wiśle.

  Konferencja ma na celu przybliżenie gronu uczestników, reprezentujących uczelnie z całej Polski, problematyki związków prawa karnego procesowego z prawem konstytucyjnym. Organizacja konferencji o wskazanej tematyce ma dostarczyć pola do dyskusji nad aktualnymi rozważaniami dotyczącymi wpływu Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku na proces karny, jak również zwrócić uwagę na zjawisko postępującej konstytucjonalizacji procedury karnej, a przez to skłonić do pogłębionej refleksji na temat wciąż nierozwiązanych problemów.

  W ostatnich 20 latach widoczne stają się gruntowne przeobrażenia polskiego modelu procesu karnego, a liczne nowelizacje Kodeksu postępowania karnego znacząco zwiększają niespójność przepisów. Rodzi to konsekwencje w postaci braku stabilności i jednolitości w stosowaniu procedury karnej, a przez to zauważalny wzrost aktywności Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzekania o zgodności przepisów kodeksu z Konstytucją. Koniecznym zatem wydaje się naukowe omówienie powyższych problemów z punktu występowania ich we współczesnej przestrzeni prawnej.

  Konferencja w zamiarze organizatorów ma się odbyć w Wiśle w dniach 15-17 marca 2013 roku. W ciągu tych trzech dni odbędzie się kilka paneli, zgrupowanych według określonych zagadnień merytorycznych. Każdy z bloków będzie zakończony dyskusją oraz opatrzony komentarzem ekspertów. W ramach paneli studencko-doktoranckich zaprezentowane zostaną referaty wybrane przez Komitet Naukowy spośród nadesłanych wcześniej artykułów, w którego skład wchodzą:

  -        sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego,

  -        dr hab. Barbary Nity, prof. Uczelni Łazarskiego,

  -        dr Radosława Olszewskiego (Uniwersytet Łódzki),

  -        dr hab. Hanny Paluszkiewicz, prof. UAM w Poznaniu,

  -        dr hab. Jerzego Skorupki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,

  -        dr hab. Andrzeja Światłowskiego (Uniwersytet Jagielloński),

  -        dr hab. Krzysztofa Woźniewskiego (Uniwersytet Gdański).

   

  Więcej informacji na naszej stronie: http://www.kpk.tbsp.pl/?link=dzialalnosc&sublink=konferencje

  Dnia 26 marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Konferencja naukowa pt. ,,Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych”, organizowana przez Studenckie Koło Prawa Pracy. Honorowy patronat nad konferencją objął Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.

  Osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym są w sposób szczególny narażone na wykluczenie z rynku pracy. Celem konferencji będzie analiza i ocena rozwiązań prawnych służących wspieraniu zatrudniania tych kategorii osób w Polsce w kontekście standardów wyznaczonych przez Konwencję ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uregulowania z zakresu prawa pracy mogą sprzyjać zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu.

  Należy podkreślić, że jednym z podstawowych celów przedsięwzięcia będzie umożliwienie młodzieży akademickiej nie tylko biernego uczestnictwa w konferencji, ale i prezentacji naukowych opracowań. Podczas konferencji referaty przedstawią studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wydział Prawa i Administracji

  ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

  poniedziałek, 25 luty 2013 08:27

  Spotkanie: Praca prawnika

  IKMP Sapere Aude zaprasza na spotkanie dotyczące
  "PRACY PRAWNIKA"

  Naszymi gośćmi będą:

  - dr Aleksander Gubrynowicz (praca w MSZ, na Uniwersytecie)
  - dr Adam Krzywoń (praca w Radzie Legislacyjnej, Trybunale Konstytucyjnym, u RPO)
  - doc. dr Jarosław Maćkowiak (praca w NIK-u, UOKiK-u, jako eskpert w Urzędzie m. st. Warszawy)
  - dr hab. Marcin Matczak (praca radcy prawnego)

  AUDYTORIUM MAXIMUM
  SALA IM. ADAMA MICKIEWICZA
  GODZ. 18.30
  WTOREK 26.02.2013r.

  Interesujesz się problematyką ochrony wynikającej z różnych praw własności intelektualnej? Zastanawiasz się nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami kumulacji tej ochrony? Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

   

  Weź udział w konkursie na wystąpienie w ramach Konferencji Naukowej pt. „Pozytywne i negatywne aspekty nakładania się ochrony wynikającej  z różnych praw własności intelektualnej” !

  Konferencję Patronatem Merytorycznym objęła Prof. dr hab. Elżbieta Traple.

   

  Musisz tylko  przesłać  droga mailową na adres: konferencja.pwi@gmail.com abstrakt referatu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Termin upływa 25 marca 2013 r.

   Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: wlasnoscintelektualna.blogspot.com

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: konferencja.pwi@gmail.com.

   

  Dołącz do wydarzenia na Facebook’u: www.facebook.com/events/538052896225673/?fref=ts

  Więcej informacji na: www.konferencjapwi.wordpress.com/

  Ten konkurs to niepowtarzalna okazja aby wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji w charakterze prelegenta!

  Nie czekaj! Zacznij pisać już dziś !

  piątek, 22 luty 2013 12:56

  "Spotkanie z Ekspertem"

  W ramach cyklu "Spotkanie z Ekspertem" zapraszamy na spotkanie z Panem Michałem Kołtysiem wszystkich studentów, znajomych oraz zainteresowanych, którzy chcą wziąć swój los we własne ręce.

  Gościem specjalnym będzie Pan Michał Kołtyś (35 l.) - absolwent SGH , mówca, trener, coach i biznesmen, który pierwszy swój biznes założył na pierwszym roku studiów a milionerem został przed 30. rokiem życia. W ciągu ostatnich 15 lat sprzedał usługi i produkty za łączną sumę ponad 100 mln. Zdobywał doświadczenie i współpracował z takimi sławami jak Brian Tracy, Anthony Robbins, Jack Canfield, czy Robert Kiyosaki. 

  Obecnie jest inwestorem i przedsiębiorcą od wielu lat poświęcającym się modelowaniu ludzi sukcesu poprzez prowadzenie szkoleń i coachingów w Europie, Azji i USA, na których dzieli się swoim 15-letnim doświadczeniem oraz wiedzą powszechnie niedostępną. W swoich szkoleniach używa nowatorskich metod glasswalking, firewalking. Poza tym prowadzi bardzo aktywny tryb życia (sztuki walki, maratony czy pilotaż samolotów).

  Kiedy:
  11.03.2013r godz. 19.00

  Gdzie:
  Plac Politechniki 1
  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej s. 315

  Co zyskujesz przychodząc na spotkanie?
  90 minut, które prawdopodobnie nieodwracalnie odmieni Twoje życie.
  Na lepsze.

  Zapraszamy!!!

  Sekcja Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka TBSP UJ serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową: „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego”.

  Konferencja ta dotyczyć będzie aktualnych problemów prawa międzynarodowego publicznego w tym m. in. ochrony praw człowieka, prawa dyplomatycznego i konsularnego czy też prawa konfliktów zbrojnych.

  Zaproszeni przez nas goście to m. in. prof. Nobuo Hayashi (International University of  Japan, Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, Oslo).

  Konferencja odbędzie się 7-8 marca 2013 r.

  Kraków, Rynek Główny 14 – Sala Renesansowa (Dom Polonii)

  Więcej informacji na:

  http://www.spmp.tbsp.pl/index.php?&id=153 oraz https://www.facebook.com/events/486168174758409/

  wtorek, 19 luty 2013 14:50

  Bankowość inwestycyjna w Polsce

  Koło Naukowe Prawa Finansowego "Pecunia non olet" oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych zapraszają na spotkanie pt. "Bankowość Inwestycyjna w Polsce", które odbędzie się 20 lutego w godz. 18.30-20.00 w sali A3 w CI II WPiA UW, na ul. Lipowej 4. 

  Spotkanie rozpocznie prelekcja dr hab. Piotra Zapadki, a w drugiej części spotkania odbędzie się debata z udziałem: 

  - Prof. dr hab. Marka Michalskiego (UKSW), 

  - Prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego (UW), 

  - Dyrektora Macieja Kurzajewskiego (KNF).

  Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym portali: sprawnik.plstudentprawa.plstudentprawa.edu.pl oraz ELSA. Partnerem spotkania jest Wydawnictwo CH BECK.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania!

  Reklama:
  Najnowsze